AVISO LEGAL

Responsable  del tractament:

GAG SPORTS 2021 S.L.

Tipus de dades i Finalitat del tractament:

Dades de contacte i altresnecessàries per a les finalitats requerides com donar resposta a la informaciósol·licitada a través de la nostra web https://www.tempuspadelclub.com i altres mitjans, gestionar els serveis de Tempus Pàdel Club (el Club),les seves escoles o les activitats que oferim als nostres usuaris o usuàriesdel Club, així com l’ús de les pistes i resta d’ instal·lacions del Club.Tractarem també les dades per a la gestió comercial i administrativa del Club.

Legitimació  del tractament:

Consentiment de  l'interessat/da, compliment d'obligacions legals, l'execució dels contractes  que es generin entre el Club i proveïdors, treballadors/res o tercers i, si  s´escau, els interessos legítims del Club.

Termini de  conservació:

Mentre duri la legitimació per  consentiment, relació contractual o obligació legal.

Destinataris:  

Les dades que ens facilitis seran  incorporats a la base de dades de GAG SPORTS 2021, SL i no seran cedides a  tercers, excepte a aquells que necessàriament hagin d'intervenir per a la  prestació dels nostres serveis o gestió de les nostres activitats.

Exercici de  drets:

Accedir, rectificar i suprimir les seves  dades, així com els altres drets previstos per la normativa vigent.

Reclamació  davant l’ Autoritat de Control:

Pot dirigir les reclamacions derivades del  tractament de les seves dades de caràcter personal a l'Agència Espanyola de  Protecció de Dades (www.aepd.es)

Legislació:

La present política de privacitat es regeix en tots i  cadascun dels seus extrems pel Reglament General de Protecció de dades de la  Unió Europea i resta de normativa relacionada.

Informació  addicional

Informació addicional sobre seguretat i altres aspectes

Actualització:

 Gener 2023